SVETS

SVETS

På vår svetsavdelning utför vi arbeten i TIG, MIG och MAG ofta i kombination med bearbetning i vår maskinpark. Svetsning är ett hantverk som förutom skickliga svetsare även kräver en bra arbetsmiljö som ger förutsättningar att göra ett bra jobb under säkra förhållanden.

Att värna om de anställdas hälsa och säkerhet är därför någonting vi arbetar dagligen med.