AB REPRO SERVICE


När Kinnex stod inför ett generationsskifte år 2011 valde den dåvarande ägaren att finna en köpare med intresse för att utveckla varumärket och för att fortsätta den långsiktiga tillväxtplanen.

Med familjeägda AB Repro Service, som har säte i Skara, fick Kinnex en ägare med långsiktiga ambitioner och en vilja att fortsätta växa enligt den lagda marknadsplanen.

Tillsammans med de övriga företagen i AB Repro Service företagsgrupp finns nu en styrka och en kompetens som kommer våra kunder till godo på många olika sätt. Inte minst när det gäller vår möjlighet att åta oss större projekt och totalåtaganden.

Affärsidé

Företagsgruppen, inom Repros Service även här kallad Precisionsgruppen, är aktiv vid tre huvudsakliga lokaliseringar: Skaraverken ab, AB Kinnex Mekaniska i Götene samt Repro Service Pol i Polen. Tillsammans är vi starka, har en enorm produktionskapacitet, effektiv mångsidighet och flera högteknologiska produktionsenheter som kan samarbeta för kundens bästa. Vårt samarbete mellan och inom produktionsgruppen ger kunden effektiv, flexibel och utvecklande projektpartner. Som kund köper du alltid ”allt på ett ställe” och vårt produktionssystem är mycket flexibelt för att kunna anpassas till varje kunds önskemål.

Inom Reproservicekoncernen, Precisionsgruppen så samverkar de olika produktionsenheterna. De tre olika företagen samarbetar och finns det en produktionsenhet som är mer lämpad, har ledig kapacitet eller kräver någon form av specialistkompetens så anpassar vi det efter kundens specifika önskemål.