OM KINNEX

Framtids-
verkstaden
i götene

Framtidsverkstaden i götene

Kinnex ett framtidsföretag inom kontraktstillverkning. Från produktion teknik till färdig produkt sker produktionskedjan under ett och samma tak i vår högteknologiska industri i Götene. Med kompetent personal inom programmering, bearbetning, svetsning och montering är ambitionen alltid hög.

Kalla det perfektionism om du vill, men för oss är det helt avgörande att varje liten komponent håller exakt det vi lovat! Tillverkningen blir dessutom miljövänligare när vi håller stora delar av produktionskedjan inhouse!

ENGAGERADE MEDARBETARE

För oss är medarbetarnas kompetens och engagemang helt avgörande för vår framgång. Alla medarbetare är individer med unika kompetenser. Därför arbetar vi dagligen med att skapa förutsättningar för att ta vara på kraften hos varje enskild individ. Idag består vårt team av ett 60- tal medarbetare som alltid gör sitt bästa och tar ett stort ansvar för sitt arbete.

Målet är inställt på att göra varje kund mer än nöjd och vår företagskultur genomsyras av en positiv och framåtriktad inställning. För oss skapar det arbetsglädje i vardagen och ett mervärde för våra kunder!

AFFÄRSIDÉ

Kinnex skall med flexibilitet tillföra sina samarbetspartners ett mervärde. Detta genom att tillhandahålla maskinbearbetade, svetsade och monterade produkter med höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

VÅR HISTORIA

1974

Kinne Kleva svets & smide bildas.

1976

Första odern till Tetra Pak.

1986

Byter namn till Kinnex.

2000

Första 5-axliga fräsen.

2005

Första 5-axliga automationscellen.

2008

Uppstart samarbete med OilQuick.

2010

Utbyggnad 800m2 samt 2:a 5-axliga automationscellen.

2011

Nya ägare AB Repro Service.

2015

Investering i 7-axlig svarv och ultraljudstvätt.

2017

Utbyggnad 1400m2, total investering 40 miljoner SEK, 40% kapacitetsökning.

2018

Forts. investeringar i maskinpark bl.a. ABB robot med mill/turn svarv.

2019

Vinnare av Industripriset Skaraborg.

2021

Termiskgradutrustning, tvätt, Utbyggnad, maskiner. Kinnex får ny logotyp.

En innovativ och
hållbar tillverkning

För oss är det viktigt att utveckla en innovativ och hållbar tillverkning vi strävar ständigt efter att balansera ekonomisk tillväxt, miljöförbättringar och socialt ansvar. Några exempel på våra satsningar de senaste 5 åren:

Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Biologisk skärvätska.

Termisk gradning.

Minskade transporter.

Lokal sourcing.

Utbyggnation med fokus på energieffektivitet.

Nyckeltal för att mäta vårt klimatavtryck.

Vägleda våra kunder till klimateffektiva konstruktionslösningar.

Värnar om de anställdas hälsa och säkerhet. 

Är certifierade ISO 14001-2015.

EN HÅLLBAR KARRIÄR

Ett arbete hos oss innebär en arbetsmiljö i förändring. Teknikmässigt ligger vi i framkant och vi har en hög investeringstakt vilket resulterar i ständiga utmaningar. Vi satsar mot att utveckla en mer hållbar och automatiserad industri och söker ständigt efter personal med ambition att utvecklas gärna i kombination med teknikintresse.

Du är alltid välkommen med en spontan ansökan till HR Sara@kinnex.se.